Phụ Kiện Điện

0908-384-855

0908-384-855

Phụ Kiện Điện
Dây rút nhựa Tiến phát 10 cm - 15cm - 20cm - 25cm - 30cm (bịch khoảng 80 sợi) dùng để buộc nhiều đồ vật có kích thước từ nhỏ đến vừa.
Dây rút nhựa Tiến phát 10 cm - 15cm - 20cm - 25cm - 30cm (bịch khoảng 80 sợi) dùng để buộc nhiều đồ vật có kích thước từ nhỏ đến vừa.
Liên hệ
Cân đồng hồ Nhơn Hòa 15Kg
Cân đồng hồ Nhơn Hòa 15Kg
Liên hệ
0908384855