Dây & Cáp Điện

0908-384-855

0908-384-855

Dây & Cáp Điện
Dây Điện Đơn Cadivi Vcm 0,6/1kV
Dây Điện Đơn Cadivi Vcm 0,6/1kV
Liên hệ
dây điện cadivi 1.5 đơn - cv1.5
dây điện cadivi 1.5 đơn - cv1.5
Liên hệ
DÂY ĐIỆN DAPHACO FA 4X6.0( có bán lẻ)
DÂY ĐIỆN DAPHACO FA 4X6.0( có bán lẻ)
Liên hệ
Dây điện đơn mềm Cadivi VCm-16 mm2 (Xanh) – 0.6/1KV
Dây điện đơn mềm Cadivi VCm-16 mm2 (Xanh) – 0.6/1KV
Liên hệ
Dây cáp điều khiển Cadivi DVV-8×1.5 mm2 – 0.6/1kV
Dây cáp điều khiển Cadivi DVV-8×1.5 mm2 – 0.6/1kV
Liên hệ
Dây cáp điều khiển Cadivi DVV/Sc-5×2.5 mm2 – 0.6/1kV
Dây cáp điều khiển Cadivi DVV/Sc-5×2.5 mm2 – 0.6/1kV
Liên hệ
Dây cáp điện vặn xoắn 4 lõi Cadivi LV-ABC-4×50 mm2 – 0.6/1kV
Dây cáp điện vặn xoắn 4 lõi Cadivi LV-ABC-4×50 mm2 – 0.6/1kV
Liên hệ
Dây cáp điện vặn xoắn 2 lõi Cadivi LV-ABC-2×16 mm2 – 0.6/1kV
Dây cáp điện vặn xoắn 2 lõi Cadivi LV-ABC-2×16 mm2 – 0.6/1kV
Liên hệ
Dây cáp điện 1 lõi Cadivi AV-16 mm2 – 0.6/1kV
Dây cáp điện 1 lõi Cadivi AV-16 mm2 – 0.6/1kV
Liên hệ
 Dây cáp điện 4 lõi Cadivi CVV-4×10 – 300/500V
Dây cáp điện 4 lõi Cadivi CVV-4×10 – 300/500V
Liên hệ
0908384855