Chính sách

0908-384-855

0908-384-855

Chính sách
Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Ngày đăng: 11/05/2023 03:58 PM

Công ty Điện nước Quang Liêm cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của khách hàng, nhằm bảo vệ quyền lợi và tôn trọng sự riêng tư của mọi cá nhân và tổ chức liên quan đến dịch vụ điện nước. Chính sách bảo mật này được thiết lập để đảm bảo rằng mọi hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin được thực hiện theo các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Ngày đăng: 11/05/2023 03:58 PM

Công ty Điện nước Quang Liêm luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng những hình thức thanh toán tiện lợi và an toàn nhằm đảm bảo sự thuận tiện trong việc thanh toán hóa đơn điện nước.
Chính sách chung

Chính sách chung

Ngày đăng: 11/05/2023 03:57 PM

0908384855