Bảo mật thông tin

0908-384-855

0908-384-855

Bảo mật thông tin
Ngày đăng: 11/05/2023 03:58 PM

Bài chính sách bảo mật của Công ty Điện nước Quang Liêm

I. Giới thiệu: Công ty Điện nước Quang Liêm cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của khách hàng, nhằm bảo vệ quyền lợi và tôn trọng sự riêng tư của mọi cá nhân và tổ chức liên quan đến dịch vụ điện nước. Chính sách bảo mật này được thiết lập để đảm bảo rằng mọi hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin được thực hiện theo các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

II. Thu thập thông tin:

  1. Mục đích thu thập thông tin: Công ty chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ điện nước và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thông tin được thu thập phải tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật và quyền riêng tư.

  2. Phạm vi thu thập thông tin: Công ty chỉ thu thập thông tin cá nhân theo phạm vi cần thiết và có liên quan trực tiếp đến dịch vụ điện nước. Các thông tin cá nhân này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số lượng sử dụng điện nước, và các thông tin khác liên quan.

  3. Phương thức thu thập thông tin: Công ty thu thập thông tin qua các hình thức như mẫu đăng ký dịch vụ, hợp đồng, hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử.

III. Bảo mật thông tin:

  1. Bảo mật vật lý: Công ty Điện nước Quang Liêm đảm bảo việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng thông qua việc áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý như bảo vệ các hệ thống và phòng máy chủ, giới hạn truy cập vật lý vào các khu vực lưu trữ thông tin.

  2. Bảo mật mạng: Công ty sử dụng các biện pháp bảo mật mạng như hệ thống tường lửa, mã hóa dữ liệu, và các công nghệ bảo mật tiên tiến khác để đảm bảo an toàn cho thông tin của khách hàng khi truyền qua mạng.

  3. Quản lý truy cập: Công ty chỉ cho phép nhân

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0908384855